Равенка на состојбата

(Пренасочено од Равенка за состојбата)

Равенка на состојбата – равенка која преку притисокот, температурата и волуменот го опишува однесувањето на гасот и се изразува во облик

Равенки на состојбата за посебни моделиУреди

  • Равенка на состојбата на идеален гас:  
  • Равенка на состојбата на Ван дер Валсов гас:  
  • Равенка на состојба на Редлих-Квонг (Redlich-Kwong):  
  • Соаова модификација на равенката на состојбата на Редлих-Квонг:  
  • Равенка на состојба на Пенг-Робинсон:  
  • Равенка на состојба на Пенг-Робинсон-Страјек-Вера (Peng-Robinson-Stryjek-Vera):  
  • Равенка на состојба на Елиот-Суреш-Донохова (Elliott, Suresh, Donohue):  
  • Равенка на состојба на Диетричи (Dieterici) једначина стања:  
  • Равенка на состојба на Виријал:  
  • Равенка на состојба на Бенедикт-Веб-Рубин:  

ПоврзаноУреди