Пчиња (појаснување)

појаснителна страница на Википедија

Пчиња може да се однесува на:

  • Пчиња — река во Македонија и Србија, лева притока на р. Вардар
  • Пчиња — село во Општина Куманово