Променлива маглина

Променлива маглинаотсјајна маглина која ја менува својата сјајност поради промените во нејзината ѕвезда.

NGC 2261 — класичен пример за променлива маглина.

Познати променливи маглини уреди