Производство - процес на комбинирање на производните фактори со цел да се добијат стоки за потрошувачка, т.е. предмети за задоволување на потребите на луѓето.

Производството може да се дефинира и како процес на комбинирање на разни материјалнии нематеријални инпути со цел да се добие нешто што служи за потрошувачка (аутпут), т.е. како чин на создавање добра или услуги кои имаат економска вредност и се корисни за луѓето.[1] Делот од економската наука кој го проучува производството се вика теорија на производството (production theory), која е дел од микроекономијата.[2]

Поим и видови на производство

уреди

Најважни форми на производство се:

  • пазарно производство
  • јавно производство
  • домашно производство

Во производството учествуваат три групи учесници:

  • Купувачи (потрошувачи)
  • Продавачи (понудувачи)
  • Производители

Производството како мотив во уметноста и во популарната култура

уреди

Наводи

уреди
  1. Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) Marketing, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.
  2. Sickles, R., & Zelenyuk, V. (2019). Measurement of Productivity and Efficiency: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781139565981
  3. YouTube, Mass Production (пристапено на 29.3.2020)
  4. Production (Liner notes). Mirwais Ahmadzaï (CD release ed.). Naïve. 2000. NV 3151-1.