Приклучно вратило

Приклично вратило е вратило кој постои кај тракторите и другите работни машини и кој служи за доведување на моторната сила на приклучната машина или приколка. Вообичаено за пренос на силата се користи карданово вратило.

Приклучно вратило помеѓу тракторот и приклучната машина
Приклучно вратило за трактор на косилка, за жито и детелина

Надворешни врскиУреди