Предлошка:Цитирање Куран

Коментар Оваа предлошка содржи еден или повеќе незадолжителни параметри. Поподробно на страницата за разговор.

Оваа предлошка содржи некои крајно сложени и езотерични синтаксини елементи. Не се обидувајте да ја менувате предлошкава доколку не сте апсолутно сигурни дека целосно сфаќате за што се работи во кодот и сте подготвени целосно да ја поправите штетата која евентуално би ја нанеле. Сите испробувања правете ги во предложниот песок или во корисничкиот простор.

Употреба уреди

{{Cite quran|#1|#2
 | end=      (e=)
 | translator=  (t=)
 | tn=
 | style=     (s=)
 | expand=    (begin= , b=)
 | quote=     (q=)
}}

Задолжителни параметри уреди

 • #1
 • број на сура (ова мора да биде првиот параметар).
 • #2
 • број на ајет (ова мора да биде вториот параметар).

Изборни параметри уреди

 • параметар end, или e :
 • последен цитиран ајет
 • quote или q :
 • текст на цитатот
 • параметрот translator или t може да ги има следниве вредности :
 • tn (само име на преведувачот) параметрот може да ги има истите овие вредности :
 • expand=no или begin=no или b=no или b=n :
 • не ја започнува врската со „Куран“, алтернативно може да се користи и begin=no, b=no. Наместо „no“, може да се користи и само „n“.
 • параметрот style или s може да ги има следниве вредности :
 • nosup или ns за ненатписен стил.
 • ref, or, r за проширен облик на цитирање како навод (скратено од style=nosup|expand=yes).

Видете ја страницата за Разговор за подробности, примери, дискусии и др.