Ова е инфокутија за поединечни национални олимписки комитети (НОК) која дава краток преглед на најважните податоци за комитетот.

Употреба уреди

{{Инфокутија НОК
| title = назив на комитетот
| logo = назив на сликата
| size = големина на сликата
| country = назив на земјата според МОК
| code = трибуквен код согласно списокот на државни кодови на МОК
| created = година
| recognized = година
| association = едно од следниве: ANOCA, EOC, OCA, ONOC или PASO (се внесуваат какви што се, латинично)
| headquarters = град
| president = име и презиме
| secretary general = име и презиме
| website = URL без врска
}}