Првенство

појаснителна страница

Првнство е нечија предност над некој/нешто. Обично се однесува или на предност по заслуга или по општествен статус. Различни значења на поимот: