Хиерархија (грч. Ἱεραρχία; ἱερός — свето + ἄρχω — управување) е степенасто уредување на елементи (поими, предмети, луѓе) во рангиран поредок, каде секој ранг, од најмал па до најголем, е подреден со оние над.

Црковна хиерархија

уреди

Црковна хиерархија опфаќа служба на потврденИ хиротони, кој имаат власт да раководат во Црква. Хиерархија опфаќа епископ, архиепископ, патријарх, со еден збор хиерархија.

Надворешни врски

уреди