Поречко

појаснителна страница

Поимот Поречко се употребува за приближно означување на местото на некој настан и значи дека се случило во областа Порече, односно околината на градот Македонски Брод, т.е. место кое географски тежнее кон градот. Во зависност од административната поделба дефинирана со соодветна законска регулатива понекогаш се мисли на сите населени места кои потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Македонски Брод, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Поречко , но некогаш и не.

Поврзано

уреди