Полулистопадно растение

Полулистопадни растенија се оние растенија кои ги губат лисјата за само многу кратко време,во периодот помеѓу паѓањето на старите листови и создавањето на нови. Овој феномен се јавува кај тропските и суптропските дврести растенија, како да речеме кај растението Mimosa bimucronata. Во полулистопадни спаѓаат и дрвата кои виреат на блага клима и ги губат листовите на сличен начин како листопадните растенија, но во особено студена есен.

Поврзано

уреди