Политика на Руанда

Политиките на Руанда се одвиваат во рамките на претседателска република, каде претседателот на Руанда е шеф на државата и претседател на владата. Руанда има повеќепартиски систем. Извршната власт е во рацете на владата на Руанда. Законодавната власт е во рацете на владата и во рацете на двата претставнички дома. На 5 мај 1995 транзиционалното национално собрание усвоил нов устав со кој се достигнал и мировен договор. По геноцидот во Руанда, мнозинството политичари биле жени и Руанда е првата и единствената држава во светот како националната легислатива е донесена од мнозинство жени.

Законодавна властУреди

Парламентот на Руанда има два дела. Долен и Горен Дом или Сенат. Долниот дом има 80 членови, а додека Сенатот има 26 членови.

Судска властУреди

Уставниот суд се состои од Советот на Државата.

Надворешни врскиУреди