Поделба на власта


Кога станува збор за поделба на власта, во современите правни системи се зборува за демократски општества, кои имаат интер-зависни механизми на контрола на власта во една држава.

Власта во овие општества се дели на: