Податоците се запишуваат во форма која што му је разбирлива на човекот (текст, слика, звук) и ги изразуваат фактите, поимите и знаењата. Податокот заедно со информацијата се информациски величини. Секој податок носи во себе една или повеќе информации.

Некои од разните видови податоци.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди