Плутарх (византионски епископ)

Плутарх бил епископ на Византион во периодот од 89 до 105 година. Дошол по смртта на Поликарп I, а негов наследник е Седекион.

Плутарх
Цариградски патријарси
Ракоположен89
Службата завршила105
ПретходникПоликарп I
НаследникСедекион