Пиктографи

(Пренасочено од Пиктограм)

Пиктографите или пиктограмите се сликовите претставување на некој објект. Најраните примероци на пиктографите се античките или праисториските цртежи на карпи. Пиктографите исто така се користат за пишување каде еден писктограф претставува еден или повеќе зборови.

Симболот за рециклирање претставува пиктограм

Пиктографијата е форма на пишување кое користи претставително сликовито цртање. Засновано е на куниформите и на некој начин на хиероглифите.