Печора е голема река во европскиот дел на Русија. Долга е 1.809 km.

Печора
Местоположба
Физички особености
Должина1.809 км
Особености на сливот

Печора извира од планината Урал. Пловна е, но во поголемиот дел од годината е замрзната како резултат на ниските температури кои владеат во тој предел. Таа се наоѓа во северозападниот дел на Русија. Во неа се слеваат повеќе помали реки, како што е реката Уса. Таа поминува низ повеќе градови, а тие се: Печора, Кипиево, Оксино и Нарјан Мар. Нејзиниот речен слив тече низ рамничарски рејлеф и се слева во Печорскиот Залив. Таа река се влева во Северноледениот Океан и е дел од неговото сливно подрачје.