Петтобој е атлетска дисциплина која се состои од пет одделни атлетски дисциплини.