Во балетот, па де де (француски: pas de deux, чекор/танц за двајца) — дует во кој балетските чекори се изведуваат симултано. Вообичаено се состои од влез (антре), адаџо, две варијации и кода. Нешто поретко, се среќаваат и pas de trois и pas de quatre.

Двајца танчери од Ballet Nacional de Cuba изведуваат па де де