Пајонско племенско и кралско монетоковање


Пајонско монетоковање се јавува во VI век пр. н.е. што од една страна е резултат на влијанијата кои доаѓаат од малоазискиот простор, а од друга страна и резултат на созреаните општествени и економски односи. Првите пари биле ковани од пајонските племиња Дерони, Лајаи, Бизалти, Орески, Заелаи, Тинтени, Едони, но и градовите Лете (530-480 год. пр.н.е.) и Ихне (530-480 год.пр.н.е.). Овие племенски ковања имале паричен систем кој се базирал на статерот со тежина од 9,80 г. Независното племенско ковање било прекинато во 479 год. пр.н.е.

Покрај племенското ковање, пари биле емитувани и од пајонските владетели чии имиња се појавуваат на парите почнувајки веројатно од третата четвртина на V век пр. н.е. кога е датиран сребрениот диобол на претпоставениот пајонски владетел Теутаос. Покрај оваа монета откриени са уште неколку примероци на други претпоставени пајонски владетели кои не се споменуваат во изворите, но нивните имиња се читаат на монетите: Теутамадос[1], Бастареј, Никарх, Симон, Теутиас и Диплај, ковани во редуциран феникиски, односно пајонски стандард. Првиот пајонски владетел потврден со изворите, кој кова свои пари е Ликеј (ц.356-ц.340 год. пр.н.е). Во негово име биле емитувани сребрени тетрадрахми и драхми според пајонски стандард. Следниот пајонски владетел Патрај (340/335-315 год. пр. н.е.) ковал тетратрахми, драхмите и тетраоболите. Неговиот наследник Авдолеон (315-286/5 год. пр. н.е.), ковал повеќе видови тетрадрахми, дидрахми, драхми, тетраоболи и бронзени монети. Од пајонскиот владетел Леон (ц.278-250 год. пр.н.е) и неговиот син Дропион познати се само бронзени пари.

ПоврзаноУреди