Папа Агапит (појаснување)

појаснителна страница

Имало двајца папи со името Агапит: