Палки

Палки се пар, од 2 дрвени предмети (можат да бидат направени и од пластика или алуминиум), кои се во форма на чекан, издолжен со топче на врвот.

Се користат за произведување на звук со удирање на некој предмет (најчесто на кожи од тапани)