Палеогеографија

Проучување на историската географија

Палеогеографија — наука која се занимава со утврдување на физичко-географските услови на Земјината површина во текот на геолошките периоди.[1] Кога се задржува особено на земјишните облици, се нарекува палеогеоморфологија.

Расцепувањето на суперконтинентот Пангеја и поместувањето на неговите составници од горниот тријас (-250 млн год.) до денес.

Оваа дисциплина дава клучни информации за голем број полиња. На пример, палеогеографската анализа на таложни сливови игра голема улога во нафтената геологија, со тоа што геоморфолошки средини на Земјината површина во далечното минато се запазени во стратиграфските наоди. Пелогеографите исто така ја изучуваат таложната средина со фосили за да добијат сознанија за еволутивниот развој на изумрените видови. Наодите од оваа гранка помогнале во развојот на теоријата за континентално поместување, а и денес имаат улога во предвидувањето на тектонските движења. Палеогеографијата ни укажува на обликот и местоположбата на суперконтинентите како Пангеја и праисториските океани како Панталаса, овозможувајќи нивна реконструкција.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „палеогеографија“ — Лексикон на македонскиот јазик

Надворешни врскиУреди