Ошкинток е мајански град кој датира од пред шпанската колонизација на Јукатан. Археолошкиот локалитет се наоѓа во сојузната држава Јукатан во Мексико.

ЕтимологијаУреди

На јукатански мајански јазик името може да се протолкува на следниот начин: ош (три) и кин (ден, сонце), но има повеќе варијации за последниот збор ток. Ако се изговори со помека к, тогаш значи „одбрани“, „паѓа“ или „гори“, но ако буквата к се глотализира тогаш зборот значи „пунктура“, „пушта крв“.

НаводиУреди

Andrews, George F. (1999) Pyramids, Palaces, Monsters and Masks: The Golden Age of Maya Architecture. Labyrinthos Press, Culvert City.

Kelly, Joyce (1993) An Archaeological Guide to Mexico's Yucatán Peninsula. University of Oklahoma Press, Norman.

Proskouriakoff, Tatiana (1950) A Study of Classic Maya Sculpture. Carnegie Institute of Washington Publication No. 593.

Rivera Dorado, Miguel (1994) Notas de arqueología de Oxkintok. In Hidden Among the Hills: Maya Archaeology of the Northwest Yucatán Península. Hanns J. Prem, ed. pp. 44–58 Acta Mesoamericana, 7 Verlag von Flemming, Möckmühl.

Rivera Dorado, Miguel (1999) La emergencia del estado maya de Oxkintok. Mayab 12:71-78 Madrid.

Rivera Dorado, Miguel (2001) Oxkintok (Yucatán, Mexico). In Archaeology of Ancient Mexico and Central America: An Encyclopedia. Susan T. Evans and David L. Webster, eds. pp. 561–562. Garland, New York

Shook, Edwin M. (1940) (English) Exploration in the ruins of Oxkintok, Yucatán. Revista mexicana de estudios antropológicos 4:165-171. Mexico

Shook, Edwin M. (1983) (Spanish) Exploración en las ruinas de Oxkintok, Yucatán. Revista mexicana de estudios antropológicos 29(1):203-210. Mexico

Stephens, John L. (1962) Incidents of Travel in Yucatán (2 vol.). University of Oklahoma Press, Norman

Varela Torrecilla, Carmen (1990) Un nuevo complejo en la secuencia cerámica de Oxkintok: El Clásico Medio. Oxkintok 3:113-126. Madrid

Varela Torrecilla, Carmen (1992) La cerámica de Oxkintok. Mayab 8:39-45. Madrid

Varela Torrecilla, Carmen, and Geoffrey E. Braswell (2003) Teotihuacan and Oxkintok: new perspectives from Yucatán. In The Maya and Teotihuacan: Reinterpreting Early Classic Interaction, edited by G. E. Braswell, pp. 249–272. University of Texas Press, Austin.