Осој

појаснителна страница

Осој во македонскиот јазик е место што не е изложено на сонце, обично на северна страна, падина или подножје на возвишение. Но како тополним може да се однесува на:

поврзано