Отвори го главното мени


Отоманско-хабсбуршките војни претставуваат серија од конфликти помеѓу Отоманската империја и Хабсбуршките династии во Австрија, Шпанија, како и Светото Римско Царство и кралството Унгарија.

Војните главно се одвивале на територијата на денешна Унгарија. Во почетокот, Отоманците забележиле огромни успеси, и стигнале дури до Виена, каде биле поразени.