Ориел-прозорец е облик на еркер (аголен прозорец) кој често се наоѓа кај архитектурата од готската возобнова. Ваквиот прозорец се кои се издава од главниот ѕид на зградата и виси, т.е. не ја достигнува земјата. За изработка и поткрепа на ваквите прозорци се користат дрвени колена и рамки.

Ориел-прозорец

Коледџот „Ориел“ на Оксфорскиот универзитет е наречен по еден таков прозор кој чинел дел од имотот кој некогаш стоел на тоа место.