Округ е географски регион во одредена земја. Окрузите се дел од административната поделба на одредени современи нации.