Осиромашување на озонскиот слоj

(Пренасочено од Озонска дупка)
Слика на најголемата озонска дупка над Антарктикот забележана во септември 2006.

Осиромашувањето на озонскиот слој претставува бавен процес на постојано намалување на концентрацијата на озонот во стратосферата на Земјата, во т.н. озонска обвивка, од околу 4% вкупниот волумен во текот на една декада. Од крајот на 1970-тите години, намалувањето на концентрацијата на озонот во стратосферата е многу поголемо во поларните региони - овој феномен се нарекува озонска дупка.

Во механизам на настанување на озонската дупка во поларните региони многу важна улога имаат хлорот и бромот кои го катализираат процесот на разложување на озонот.[1] Главен извор на овие халогени во стратосферата е претставуваат хлорофлуоро карбонатите (се означиуваат како: CFC соединенија). Овие соединенија се нарекуваат фреони.[2]

ЛитератураУреди

Надворешни врскиУреди