Области на слободна трговија во Европа

Во моментов постојат четири мултилатерални области за слободна трговија во Европа и една поранешна зона на слободна трговија во поновата историја. Имајте на ум дека исто така постојат и голем број билатерални договори за слободна трговија помеѓу државите и помеѓу трговските блокови; и дека некои држави учествуваат во повеќе од една област на слободна трговија.

  ЕУ

Надворешни врски уреди