Слободна трговија


Слободна трговија е непречен проток на производи и услуги помеѓу земјите. Тоа е и име кое се припишува на економските политики и групите што поддржуваат зголемување на таквата трговија.

Релативните трошоци и користи од слободната трговија се предмет на дебата помеѓу академици, економисти, влади и групи.