Не лути се човече е тимска игра со играчи од 2 до 4. Секој играч на почетокот има 4 пиони и треба со нив да се движи низ дадените полиња. Доколку некои од пионите на 2-ца играчи се совпаднат тогаш вториот кој стапнал на полето се враќа во првобитната положба. Доколку тој кој го турка пионот на противникот, а би можел да го избегне тоа, тогаш противникот има право да не го дозволи тоа. Тој кој прв ќе ги постави сите фигури на одредените места победува.

Дрвена табла

Надворешни врски уреди