Неутралност е збор што значи не заземање на било која страна во конфликт, спор и слично.

Мапа на светот со држави кои биле или се неутрални:
   неутрални држави
   држави кои тврдат дека се неутрални
   држави кои биле неутрални

Неутралност е нешто што се бара од судија.

Неутралност може да прогласи некоја држава во чие соседство се одвиваат воени операции (на пр. Швајцарија во Втората светска војна).