Нестрамско-костенарски дијалект

Нестрамско-костенарски дијалектдијалект на македонскиот јазик. Дијалектот спаѓа во групата на југозападни дијалекти од југоисточното наречје. Овој дијалект се зборува во крајните северозападни делови на Егејска МакедонијаНестрамско и областа Костенарија.

Нестрамско-костенарскиот дијалект (окер) на картата на македонските дијалекти