Непречкеста леќеста галаксија

Непречкеста леќеста галаксијалеќест вид на непречкеста спирална галаксија. Овие галаксии се класифицирани во Хабловата низа како SA0

Пример за непречкеста леќеста галаксија, снимена од Хабл

Пример за ваков тип на галаксија е галаксијата AM 0644-741. (За други примери за вакви галаксии погледајте на следнава категорија Категорија:Непречкести леќести галаксии.)


ПоврзаноУреди