Нацртна геометрија

Нацртна геометрија е дисциплина од геометријата чија задача е тридимензионалните тела да ги претстави во дводимензионален простор со користење на соодветни методи. Оваа дисциплина наоѓа голема примена во инженерството, архитектурата, дизајнот и ликовната уметност.[1] За татко на нацртната геометрија се смета францускиот математичар Гаспар Монж, кој ја развил оваа техника на цртање во XVIII век.[2]

Пример за исцртување на тридимензионален предмет од четири различни гледишта.

Проекцијата претставува теориска основа на нацртната геометрија. Со проектирање, просторните објекти се исцртуваат во соодветна проекциона рамнина. Добиениот лик зависи од перспективата од која го гледаме телото.

НаводиУреди

  1. Joseph Malkevitch (April 2003), „Mathematics and Art“, Feature Column Archive, American Mathematical Society
  2. Ingrid Carlbom, Joseph Paciorek (December 1978), „Planar Geometric Projections and Viewing Transformations“, ACM Computing Surveys, 10 (4): 465–502, doi:10.1145/356744.356750