Монголоидна раса

Монголоидна раса — раса на вродните жители на источна и северна Азија, а исто така Америка (ескими и америндијанци).