Молекуларна самоуправа

Молекуларна самоуправа се однесува на програмирано содинуваче на атоми или поточно молекулки едници во макромолеули во течен медиум. Молекулските единици од кои се составени макромолеулите се поврзуваат најчесто преку слаби ковалентни врски.