Миљацкарека во Средна Босна и Херцеговина, а поголемиот дел од реката тече низ Сараево. Долга е 35,9 километри.

Миљацка помеѓу Чобање и Ајфеловиот мост

Тек на реката Уреди

Паљанска Миљацка (12,9 км) извира во Палите (Беговина, надморска височина 1010 м). Мокрањска Миљацка (20,5 км) извира во Кадино Село (надморска височина 1135 м). Неколку километри источно од Сараево во селото Довличи, овие две притоки се вкрстуваат и ја формираат Миљацка. Потоа Миљацка тече (21,2 км) на запад, во Сараево, од каде што го продолжува својот пат кон реката Босна во која и се влева (Бутиле, надморска височина 490 м).

Мостови Уреди

На реката Миљацка се наоѓаат повеќе десетина мостови меѓу кои најпознати се:

Галерија Уреди

  Оваа статија за река е никулец. Може да помогнете со нејзиното уредување!