Мичурин

појаснителна страница

Мичурин може да се однесува на:

  • Мичурин, населба во Скопје
  • Мичурин, име на некогашна скопска фабрика за производство на сокови и преработено овошје
  • Иван Мичурин, советски биолог
  • Иван Мичурин, украински архитект