Микрофилм е филм на кој е извршено фотографско снимање, микрофилмувањето се прави така што се намалува сликата на толку мала големина што не може да се прочита без оптички помагала, микрочитач. Постојат три вида микрофилм: негатив, позитив и дијазо.

Positive roll film.jpg