Метафаза е фаза во која хромозомите се редат во средината на делбеното вретено.[1]

Метафазата во клетките (тука животинска клетка) се одликува со распоред на хромозомот во екваторската рамнина на вретеното

Наводи

уреди
  1. Метафаза (втора фаза во процесот Митоза)