Месџид — собирно место за богослужба, кое постоело во османлиските маала со цел да ги приближи жителите од непосредната околина во посилна исламска заедница, како и поради секојдневните социјални и образовни потреби.[1][2]

Внатрешен двор на каравансарајот во Аксарај, Турција. Квадратната мала џамија е најстариот пример на таканаречената киоск-џамија

Месџидот нема минаре и обично тоа е некоја просторија или градба чија првична намена била сосем друга, а не да служи за богослужба.

Наводи уреди

  1. М. Копривица, Структура становништва нишке области у XV и XVI веку, Ниш и Византија X (2011), 548 – 551.
  2. E. Čelebi, Putopis – odlomci o jugoslavenskim zemljama, Sarajevo, 1967, 62 – 64