Мегагодина

единица за еден милион години

Мегагодина (Мг) или мегаанум или скратено, Мамерна единица за време во астрономијата, геологијата и палеонтологијата која означува милион години. Следна поголема ваква единица е гигагодината (милијарда години), а помала е килогодината (илјада години, т.е. милениум).

Поврзано

уреди