М&М е списание на издавачката куќа НАМ, од Скопје.

М&М

М&М е списание на англиски јазик наменето за учениците кои го изучуваат англискиот јазик во средните училишта. Излегува 11 години и од самиот почеток е одлично прифатено и од страна на учениците и од страна на наставниците по англиски јазик, кои го кристат како дополнително средство во наставата. Содржините се усогласени со нивото на знаење на учениците, а и со нивните интереси.

Погледнете исто така

уреди


Надворешни врски

уреди