Локална анестезија

Локална анестезија е било која техника која се користи за да предизвика отсуство на осет на одреден дел од телото,[1] најчесто за да се поттикне локална аналгезија, односно локална нечувствителност на болка, иако можат да бидат зафатени и други локални сетила. Тоа им овозможува на пациентите да бидат подложени на хируршки и стоматолошки зафати без да чувствуваат болка и да бидат вознемирени. Во многу ситуации, како што е царски рез, овој начин е побезбеден за разлика од општата анестезија. Исто така се користи против болка којашто не е предизвикана од хируршки зафат и за да се овозможи дијагностицирање на некои хронични заболувања. Анестезиолозите понекогаш користат техники на комбинирање на општа и локална анестезија.

Следниве поими често се користат наизменично:

  • Локална анестезија, во конкретна смисла е анестезија на мал дел од телото како што е заб или дел од кожата.
  • Регионалната анестезија е насочена кон анестетирање на поголем дел од телото како што е рака или нога.
  • Спроведувањето на анестезија опфаќа голем број на локални и регионални техники за анестезија.


Наводи уреди

  1. thefreedictionary.com > local anesthesia In turn citing: Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. Copyright 2009