Логички знаци

список на статии на Викимедија

Во логиката се користат знаци за изразување на логички конструкции.

Треба да се знае дека во разни случаи еден ист симбол може да има различно значење - значењето на еден знак во логиката не мора да е исто со значењето на истиот во математиката.

Основни логички знациУреди

    Материјална импликација (ако, тогаш)

   Материјална еквиваленција (ако и само ако, акко)

   Логичка негација (не)

  Логичка конјункција (и)

  Логичка дисјункција (или)

   Исклучителна дисјункција (или, или - но не двете; ексили)

  Универзална квантификација (за сè, за било кое, за секое)

  Егзистенцијална квантификација (постои)

  Универзална егзистенцијална квантификација (постои само едно)

    Дефиниција (се дефинира како)

  Првенство

  Инференција или Заклучок (како заклучок на или изведено од)

ПоврзаноУреди