Ликург

појаснителна страница на Википедија

Во Стара Грција и/или старогрчката митологија, името Ликург може да се однесува на:

  1. Друго име за Ликомед.
  2. Ликург (Тракија): Едонски крал кој го забранил култот на Дионис и скапо платил за тоа.
  3. Ликург (Спарта): легендарен законодавец.
  4. Ликург од Атина: Атински државник и еден од десетте Атички говорници (ц.390 - ц.325 п.н.е.); Против Леократ е неговиот едиствен зачуван говор, од петнаесетте кои се сметаат за негови од страна според Кецилиј од Калакте.
  5. Ликург (Крал на Аркадија)
  6. Ликург (син на Пронакс)
  7. Ликург (Крал на Немеја)