Лепонтски јазикјазик кој спаѓа во групата на келтските јазици. Овој јазик бил зборуван на територијата на Реција и Галија (денешна Северна Италија). Се претпоставува дека овој мртов јазик бил во употреба во 400 п.н.е. година.

Лепонтски јазик
Застапен воГалија, Реција
ПодрачјеСеверна Италија
Јазично семејство
Келтски
  • лепонтски јазик
ПисмоЛепонтска азбука
Јазични кодови
ISO 639-3