Ламанаи бил стар мајански град, денес археолошки локалитет во Белизе.